Μετατραυματική Διαταραχή Στρες

Η μετατραυματική διαταραχή στρες (PTSD – Posttraumatic Stress Disorder) είναι ένα σύνδρομο που αναπτύσσεται μετά από έκθεση σε κάποιο τραυματικό γεγονός. Το τραυματικό γεγονός μπορεί να αφορά καταστάσεις όπως φυσικές καταστροφές, θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα, βασανιστήρια, εμπόλεμες καταστάσεις κλπ.  Τα συμπτώματα που εμφανίζονται είναι φόβος, αβοηθητότητα και κυρίως η τάση να βιώνει κανείς  ξανά νοερά το τραυματικό γεγονός μέσα από όνειρα ή flashbacks. Οτιδήποτε θυμίζει ή συνδέεται με το γεγονός αυτό, αποφεύγεται από το άτομο που πάσχει από PTSD. Επηρεάζεται έτσι σημαντικά η ποιότητα ζωής του ατόμου, ενώ πολύ συχνά συνυπάρχουν και κατάθλιψη, άγχος ή κατάχρηση αλκοόλ/ουσιών. Η αντιμετώπιση του PTSD περιλαμβάνει ψυχοθεραπεία με καλύτερα τεκμηριωμένη την εστιασμένη στο τραύμα γνωσιακή θεραπεία (trauma-focused CBT). Επίσης φαρμακευτική αγωγή τόσο για τη θεραπεία όσο και την πρόληψη της ανάπτυξης μετατραυματικών συμπτωμάτων.