Σχιζοφρένεια

Η σχιζοφρένεια αποτελεί ένα κλινικό σύνδρομο χαρακτηριζόμενο από ετερογενή συμπτώματα γνωστό και ως ψύχωση. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν παραληρητικές ιδέες, παραισθήσεις, ψευδαισθήσεις, γνωστικά ελλείμματα, παράξενες συμπεριφορές και συναισθήματα. Η διάγνωση της σχιζοφρένειας μπαίνει με βάση την παρουσία ή όχι αυτών των συμπτωμάτων,της χρονικής τους διάρκειας και της επίπτωσης στη γενικότερη λειτουργικότητα του ατόμου. Η σαφής αιτιολογία της είναι ακόμα άγνωστη παρότι υπάρχουν πολλές υποθέσεις για το τι θα μπορούσε να την προκαλεί. Είναι σχετικά σπάνια ασθένεια καθώς προσβάλλει περίπου το 1% του πληθυσμού.Η πορεία της είναι χρόνια με εξάρσεις και υφέσεις. Η έγκαιρη λήψη φαρμακευτικής αγωγής είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων και την καλύτερη πρόγνωση της νόσου. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμμετοχή του υποστηρικτικού περιβάλλοντος στη θεραπεία μέσω ψυχοεκπαιδευτικών και άλλων παρεμβάσεων.

Η σωστή ενημέρωση και έγκαιρη αντιμετώπιση των συμπτωμάτων βελτιώνει σημαντικά τους προγνωστικούς δείκτες και εξασφαλίζει καλύτερη ποιότητα ζωής. Ψυχολογικές και ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις βοηθούν τον  ασθενή να διατηρεί σε μεγάλο βαθμό τη λειτουργικότητά του και να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες της νόσου.