Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος

Η διαταραχή αυτιστικού φάσματος αποτελεί μια από τις σημαντικότερες νευροαναπτυξιακές διαταραχές. Παλαιότερα ήταν γνωστή ως αυτισμός ή σύνδρομο Asperger’s σε περιπτώσεις υψηλής λειτουργικότητας. Η συχνότητά της είναι περίπου 1% του πληθυσμού τόσο στα παιδιά όσο και στους ενήλικες.

Η διαταραχή αυτιστικού φάσματος (αυτισμός) χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη δυσκολιών στην επικοινωνία και την κοινωνικότητα αλλά και από στερεότυπες συμπεριφορές. Οι δύο αυτές κατηγορίες συμπτωμάτων είναι απαραίτητες για να τεθεί η διάγνωση της διαταραχής αυτιστικού φάσματος.

Οι δυσκολίες στην επικοινωνία και την κοινωνικότητα εμφανίζονται ως:

  • Αδιαφορία για κοινωνικές σχέσεις
  • Δυσκολία κατανόησης του άλλου
  • Ασυνήθιστη βλεμματική επαφή
  • Δυσκολία κατανόησης εξωλεκτικής επικοινωνίας ή αναγνώρισης κινήτρων στην συμπεριφορά των άλλων
  • Δυσκολία κατανόησης μεταφορών
  • Κοινωνική αφέλεια
  • Έλλειψη διπλωματίας
  • Κοινωνικό άγχος
  • Μοναχικότητα
  • Μειωμένη ενσυναίσθηση  κ.α.

Οι στερεότυπες συμπεριφορές της διαταραχής αυτιστικού φάσματος περιλαμβάνουν τόσο επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές όσο και πολύ περιορισμένα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα ή μεγάλη δυσκολία στην αντιμετώπιση των αλλαγών στη διάρκεια της ζωής. Υπάρχει έντονη ανάγκη για ρουτίνες δηλαδή δραστηριότητες που γίνονται επαναλαμβανόμενα με τον ίδιο τρόπο ενώ συχνά μπορεί να συνυπάρχουν και ιδοληψίες ή καταναγκασμοί πχ εμμονή με την καθαριότητα,καταμέτρηση, συσσώρευση αντικειμένων που δεν είναι χρήσιμα κ.α.

Η διαταραχή αυτιστικού φάσματος (αυτισμός) μπορεί να περιλαμβάνει μια μεγάλη ποικιλία συμπεριφορικών εκδηλώσεων γεγονός που κάνει  δύσκολή τη διάγνωσή της, ιδιαίτερα σε ενήλικες ασθενείς υψηλής λειτουργικότητας. Είναι σημαντικό να διαγνωστεί γιατί σε ποσοστό 80% συνυπάρχει με άλλες ψυχιατρικές διαταραχές οι οποίες είναι θεραπεύσιμες άλλα η συνύπαρξή τους με τη διαταραχή αυτιστικού φάσματος περιπλέκει την κλινική εικόνα και χρειάζεται εξειδικευμένη εκτίμηση και αντιμετώπιση.