Διπολική διαταραχή και μεταβολισμός γλυκόζης

Σύμφωνα με μελέτη δύο πανεπιστημιακών νοσοκομείων στη Γερμανία, το ένα τρίτο των ασθενών με διπολική διαταραχή παρουσιάζουν μη φυσιολογικό μεταβολισμό της γλυκόζης. Μελετήθηκαν 85 ασθενείς σε νορμοθυμία στους οποίους έγινε εργαστηριακός έλεγχος με καμπύλη γλυκόζης και άλλους δείκτες διάγνωσης για διαβήτη. Βρέθηκε ότι 7% έπασχαν από σακχαρώδη διαβήτη,ενώ 27% παρουσίαζαν προδιαβητικές διαταραχές που αφορούσαν κυρίως τον μεταβολισμό της γλυκόζης. Επίσης οι ασθενείς που έπασχαν από διαβήτη ή είχαν προδιαβητικές διαταραχές είχαν σημαντικά χαμηλότερη ποιότητα ζωής. Οι ασθενείς που είχαν υψηλότερο δείκτη μάζας σώματος (BMI), υψηλά επίπεδα λεπτίνης, τριγλυκεριδίων και CRP (C αντιδρώσα πρωτεΐνη) είχαν περισσότερες πιθανότητες  να παρουσιάσουν παθολογικό μεταβολισμό γλυκόζης.

Είναι λοιπόν σημαντικό να ελέγχονται οι παραπάνω μεταβολικοί δείκτες σε όλους τους ασθενείς με διπολική διαταραχή και να γίνονται οι απαραίτητες παρεμβάσεις για την πρόληψη του σακχαρώδη διαβήτη και γενικότερα τη διασφάλιση της σωματικής υγείας και της ποιότητας ζωής των ασθενών αυτών.